Πάτρα,22 Ιανουαρίου 2014

Προς:  

κ.  Απόστολο Κατσιφάρα

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

ΕΝΤΑΥΘΑ                       

ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου Δυτικής Ελλάδας» – Πρόταση Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος.

 

Πάτρα, 22 Ιανουαρίου 2014

Προς:  

κ.  Απόστολο Κατσιφάρα

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

ΕΝΤΑΥΘΑ

Κοιν :     κ . Λ. Σταματελάτο,   κα  Ε. Σπυράκη

                       

ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου Δυτικής Ελλάδας» – Πρόταση Συνδέσμου  Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος.

     

          Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχα,

          Με την ευκαιρία της αναθεώρησης του Χωροταξικού Πλαισίου Δυτικής Ελλάδας, υποβάλλεται συνημμένα υπόμνημα με τις προτάσεις – θέσεις  του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος.

 Κατά την άποψη του Φορέα μας η χωροθέτηση θα πρέπει να κυριαρχείται από το εξής δίπολο:

       (α) Τη Διατήρηση, Στήριξη και Αποσυμπίεση της ήδη Νομίμως  Λειτουργούσας  Παραγωγικής  Υποδομής , είτε αυτή εμφανίζεται μεμονωμένα είτε εντός χωρικών 
ενοτήτων / συγκεντρώσεων, υπό την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριμένων προϋποθέσεων .

       (β) Τη πρόβλεψη / Σχεδιασμό ολοκληρωμένων  και ρεαλιστικών  προϋποθέσεων για τη σύσταση νέων παραγωγικών πόλων με πλήρεις, υποδομές, όπως ενδεικτικά:

-          Εύκολη προσβασιμότητα σε δίκτυα μεταφοράς προσωπικού.

-          Δικτύου Συνδυασμένων Μεταφορών Εμπορευμάτων.

-          Ολοκληρωμένων Ενεργειακών και Πολεοδομικών Δικτύων.

-          Πήγες α’ υλών.

-          Υποδομές Ανακύκλωσης και Επανάχρησης των υποπροϊόντων και

 καταλοίπων της Παραγωγικής Διαδικασίας.

-          Γειτνίαση / αλληλεπίδραση με πυρήνες Καινοτομίας και Έρευνας.

Στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση δραστηριοτήτων φιλικών προς την οικονομική εξωστρέφεια που υλοποιούνται από τις Εξαγωγικές Επιχειρήσεις και την Παραγωγική Βάση και η άσκηση στοχευμένης Βιομηχανικής Πολιτικής, όχι μόνο με οριζόντια μέτρα αλλά και με συγκεκριμένα κλαδικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το στάδιο οικονομικής επιβράδυνσης που διανύουμε για 6ο χρόνο, επιβάλλεται η αποθάρρυνση της «οικονομίας εξυπηρέτησης της κατανάλωσης» υπέρ της ενίσχυσης της «οικονομίας εμπλουτισμού των παραγωγικών δυνατοτήτων»

               Ευχαριστούμε  τους συνεργάτες σας στην Διεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και εσάς για την πολύ καλή  συνεργασία που είχαμε για αυτό το θέμα  και είμαστε στην διάθεσή σας , εφ’ όσον  απαιτηθεί να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας αναλυτικά.

                                             Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

 Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

 Γεώργιος Δ. Κεπενός                          Πέτρος  Μαντάς                          

YΠΟΜΝΗΜΑ

                                                              

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search