Μόνιμη Διοίκηση στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε επταμελής Διοίκηση στο Επιστημονικό Πάρκο

 

Πρόεδρος ορίστηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης, Καθηγητής Ιατρικής, και Αντιπρόεδρος ο κ. Γιάννης Ματσούκας, Καθηγητής Χημείας.

 

Μόνιμη Διοίκηση στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε επταμελής Διοίκηση στο Επιστημονικό Πάρκο

Πρόεδρος ορίστηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης, Καθηγητής Ιατρικής, και Αντιπρόεδρος ο κ. Γιάννης Ματσούκας, Καθηγητής Χημείας.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης η Αναπληρωτής Πρύτανη κα Ιωάννα Νταούλη – Ντεμούση,Καθηγήτρια Οικονομικών, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος,εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο κ. Στέφανος Μίχος,Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΕΔΙΝ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκαςκαι ο κ. Νικόλαος Κοτσώνης,Οικονομολόγος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Σ.Β.Π.& Δ.Ε.).

Το Δ.Σ. θα συνέλθει τις επόμενες ημέρες υπό τον Πρόεδρο, Πρύτανη κ. Γ. Παναγιωτάκη για τη διεκπεραίωση λειτουργικών εκκρεμοτήτων και τρεχουσών αναγκών. Προτεραιότητα του ΔΣ είναι να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις, με στόχο το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών να αποτελέσει έναν Πυλώνα Καινοτομίας και Ανάπτυξης για την Περιφέρεια και τη Χώρα.

 

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search