Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΒΠ&ΔΕ) παρακολουθεί μέσω του τύπου τα τεκταινόμενα στα κηρυγμένα ιστορικά διατηρητέα μνημεία του βιομηχανικού συγκροτήματος οινοποιίας της Αχαΐα ΚΛΑΟΥΣ Α.Ε. στην Πάτρα (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/174/33851/4-7-1991 - ΦΕΚ 642/Β/7-8-1991). Επιθυμεί να παρέμβει δημόσια για την εξεύρεση μιας συμβιβαστικής συμφωνίας με γνώμονα πάντα την προώθηση της επιχειρηματικότητας αλλά και την διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης της περιοχής των Πατρών, με το παρακάτω σκεπτικό:

  1. Ο Σύνδεσμος προωθεί τα συμφέροντα της τοπικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας με το τρόπο αυτό στην αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή.

2. Σκοπός επίσης του Συνδέσμου είναι η διατήρηση, διαφύλαξη και ανάδειξη ιστορικών βιομηχανικών μνημείων & τεκμηρίων της πλούσιας βιομηχανικής ιστορίας της περιοχής.

3. Η χώροι και τα μνημεία της πάλαι πότε κραταιάς Αχαΐα ΚΛΑΟΥΣ Α.Ε. της οποίας ο αείμνηστος πρόεδρος Αλέκος Αντωνόπουλος διατέλεσε επί σειρά ετών και Πρόεδρος του Συνδέσμου (1959-1979) αποτελούν ένα από τα κυρίαρχα παραδείγματα της βιομηχανικής ιστορίας της Πάτρας. Είναι πόλος έλξης επισκεπτών και σημείο αναφοράς για την περιοχή.

4. Ο Σύνδεσμος θλίβεται γνωρίζοντας ότι οι χώροι της ιστορικής βιομηχανικής μονάδας δεν είναι πλέον προσβάσιμοι στο κοινό. Επιδιώκει ήδη συνεργασία με τους σημερινούς ιδιοκτήτες του χώρου με στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη επαναλειτουργία του χώρου ως τουριστικού αξιοθέατου.

5. Θλίβεται όταν επίσης πληροφορείται ότι ιστορικά κειμήλια απομακρύνονται από το χώρο και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους ως προς την τήρηση της νομιμότητας αναφορικά με τις υπουργικές αποφάσεις του 1991.

Ο Σύνδεσμος δεν παρεμβαίνει αυτόκλητα σε επιχειρηματικές αποφάσεις/κινήσεις και σε καμία περίπτωση δεν στέκεται εμπόδιο στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας της περιοχής. Λόγω της ιδιαιτερότητας όμως που παρουσιάζει το θέμα αυτό θα εργαστεί για μια διευθέτηση του θέματος που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα αλλά και δεν θα ζημιώνει τουριστικά την περιοχή.

Μάριος Πραπόπουλος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search