Προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Πάτρα, 5/11/2012

Κύριε Υπουργέ,
Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας λαμβάνουν χώρα μεγάλες καλλιέργειες βαμβακιού, στις οποίες δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης του σύσπορου βαμβακιού. Τα τελευταία χρόνια λόγω των διακυμάνσεων των διεθνών τιμών το βαμβακιού, ο βαμβακόσπορος που παράγεται τείνει να εξελιχθεί στο κύριο προϊόν της καλλιέργειας (και όχι σε υποπροϊόν) λόγω της μετατροπής του σε βιοντίζελ και ζωοτροφές. Από τη διαβούλευση της παρούσης Κ.Υ.Α. παρατηρούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια «εξασθένισης» του κριτηρίου του βαμβακόσπορου από τις Ελληνικές πρώτες ύλες.
Σας επισημαίνουμε τη σημασία του πιο πάνω προϊόντος για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα, όσο και σε επίπεδο μεταποίησης. Σας ζητούμε να ενισχύσετε τη βαρύτητα του εν λόγω κριτηρίου, με δεδομένο ότι εξασφαλίζει απασχόληση σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, σε μια περίοδο που η απασχόληση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης που τόσο επιθυμούμε όλοι μας.
Γιώργος Κεπενός
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής
Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search