προγράμματος                     « Επενδύοντας στην Εξωστρέφεια – Δράσεις και Πρωτοβουλίες για Στελέχη και Επιχειρήσεις» που θα πραγματοποιηθεί   στα γραφεία του Συνδέσμου (Βότση 2 & Όθωνος Αμαλίας ).

Το ενδιαφέρον των στελεχών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας,  για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ήταν ιδιαίτερα έντονο και η  ανταπόκρισή τους μεγάλη, καθώς δηλώθηκαν 45 συμμετοχές στελεχών.

 Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει  

          στην ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη , προετοιμασία  ανάπτυξη  και ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων .

         στην επιμόρφωση  σε θέματα εξαγωγικών διαδικασιών  και έρευνα ξένων αγορών, αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό, διασφάλιση πληρωμών, τελωνειακά και φορολογικά θέματα, χρηματοδοτικά εργαλεία κ.λ.π.

         στην δικτύωση των επιχειρήσεων με διεθνείς ενώσεις,  με εξαγωγικούς φορείς , εμπειρογνώμονες και  συμβούλους .

         στη δικτύωση με εμπορικούς ακολούθους  και επιμελητήρια ευρωπαϊκών αλλά και άλλων χωρών.

Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί από 23/5/2013 μέχρι   15/6/2013. Εντάσσεται  σε ένα γενικότερο πρόγραμμα « Εξωστρέφεια και Επιχειρείν»  που αναπτύσσει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, για να συμβάλλει με τον ουσιαστικότερο τρόπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό.

Πάτρα 21/5/13

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search