ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – Δράσεις και Πρωτοβουλίες
για Στελέχη και Επιχειρήσεις.

που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), ο ΣΒΠ&ΔΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας) και το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του ΣΕΒ  <Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας>. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και  στελέχη επιχειρήσεων. Παρευρέθησαν επίσης στην εκδήλωση  και χαιρέτησαν:

     Ο  Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου κος Μανώλης Αγγελάκας , ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε <την ανάγκη ανάπτυξης εξωστρεφούς επιχειρηματικής στρατηγικής, με έμφαση στην πλήρη κατανόηση των διαδικασιών προσαρμογής  των επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για εξαγωγική δράση. Αναφέρθηκε επίσης στα κρίσιμα σημεία ενός εξαγωγικού σχεδιασμού, που σχετίζονται με την έρευνα ξένων  αγορών, τις προδιαγραφές και σήμανση των προϊόντων για εξαγωγή και την αναζήτηση συνεργατών στο εξωτερικό>.

    Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής κος Γιώργος Αγγελόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι : <Η κρίση αυτή μας έκανε όλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει ευημερία χωρίς στερεή παραγωγική βάση, χωρίς την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει ισχυρές εξωστρεφείς επιχειρήσεις, προϊόντα με ποιότητα και προστιθέμενη αξία, υπηρεσίες καινοτόμες και πρωτοποριακές. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μια περιφέρεια με μοναδικά χαρίσματα και παρά τις υστερήσεις στις υποδομές μπορεί να βγει μπροστά χάρη στις πλουτοπαραγωγικές της πηγές, το μοναδικό της περιβάλλον, τον πολιτιστικό της απόθεμα και το υψηλής αξίας ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, στους ανθρώπους μας, η Ελλάδα μπορεί και πάλι να ανακτήσει το MadeinGreece>.

    Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος κος Γιώργος Κεπενός χαιρετίζοντας την εκδήλωση  τόνισε < την ανάγκη  δημιουργίας ενός  νέου αναπτυξιακού    µοντέλου   µε  κυρίαρχο  στόχο  την  εξωστρέφεια  της  ελληνικής  οικονοµίας. Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια,  είναι οι λέξεις κλειδιά  , προκειμένου η Ελληνική οικονομία να μπει στο δρόμο της ανάκαμψης πρώτα και της ανάπτυξης στη συνέχεια. Χρειαζόμαστε ένα νέο αναπτυξιακό προσανατολισµό που θα στηριχθεί και θα στηρίζει την εξωστρέφεια της οικονοµίας µας και τις εξαγωγικές της δυνατότητες. Ένα προσανατολισµό που θα ενισχύει τη διεύρυνση και την ποιοτική αναβάθµιση της εγχώριας παραγωγής,  την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα. Πέρα από την Πολιτεία οφείλουµε και εμείς να προετοιµάσουµε το αύριο. Ο ρόλος της Ελληνικής Βιοµηχανίας και εν γένει της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας στο νέο αυτό πρότυπο είναι καθοριστικός.  Η διεύρυνση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και ποιότητας, ο εγκσυγχρονισµός της µεταποίησης και η καινοτοµία, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και την ανάπτυξη της βιοµηχανίας  µας>.  

    Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας  κος Πλάτωνας Μαρλαφέκας , μεταξύ των  άλλων  τόνισε στον χαιρετισμό του ότι <η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων που θα επιτρέψει την σύντομη προσαρμογή στο νέο περιβάλλον θα προέλθει από θεσμοθέτηση δράσεων που έχουν σχέση με την παραγωγικότητα ιδιαίτερα σε παραδοσιακούς κλάδους, με την σύνθεση των εξαγομένων προϊόντων καθώς και με την ποιότητα που επηρεάζεται και από την τεχνολογική στάθμη της παραγωγής .Ιδιαίτερη βαρύτητα όμως θα πρέπει να δώσουμε στην ενημέρωση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και βέβαια στην εκπαίδευση .Στα πλαίσια αυτά, εκδηλώσεις σαν την σημερινή είναι απόλυτα χρήσιμες και στοχευμένες ιδιαίτερα στην περιφέρεια που αγωνίζεται, προσπαθεί και έχει άμεση ανάγκη στα ανωτέρω>.

    Ο αν. Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Γιάννης Κυριακού παρουσιάζοντας τις Πρωτοβουλίες του ΣΕΒ για την Εξωστρέφεια, την Καινοτομία και τη Νέα Επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός ανταγωνιστικού προτύπου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,  τόνισε, ότι «Σήμερα, για να βγάλουμε τη χώρα μας από την κρίση, απαιτείται μια νέα αναπτυξιακή σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στη βάση νέων τομεακών προτεραιοτήτων και με έμφαση στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της νέας επιχειρηματικότητας».

     Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση για την Πρωτοβουλία Εξωστρέφειας που υλοποιεί ο ΣΕΒ, με αναφορά στα οφέλη των στελεχών και επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, στις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και στην προσδοκία υλοποίησης στην  Πάτρα, συγκεκριμένου αριθμού δράσεων επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης,  ανάλογα και με τη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις και τα στελέχη.

    Επίσης έγινε παρουσίαση και αναφορά σε συγκεκριμένα ‘εργαλεία’ υποστήριξης των εξαγωγών και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, όπως είναι η διαδικτυακή πύλη Exportgate.gr και η πρωτοβουλία υποστήριξης AsktheExpert.

    Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας Εξωστρέφειας του ΣΕΒ έχει ξεκινήσει δυναμικά, με βάση τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, δικτύωσης και επιμόρφωσης. Με δεδομένο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετοχής που εκδηλώνεται και με σκοπό τη διευκόλυνση των στελεχών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εξωστρέφειας, επισημαίνεται ότι η τρέχουσα Πρόσκληση για τα Στελέχη Επιχειρήσεων παραμένει ανοικτή έως τις 28/02/2013.

Στην πρωτοβουλία εντάσσονται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.sev4enterprise.org.gr ( όπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συμμετοχής ) καθώς και από τους συνεργαζόμενους φορείς:

  • ΣΕΒ / Αθήνα, τηλ.: 211 5006118
  • ΣΒΠΔΕ / Πάτρα, τηλ.: 2610 620815
  • Επιμελητήριο Αχαΐας, τηλ.: 2610 277779
  • ΣΕΒΕ / Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 535333

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search