Εκπροσώπηση

Η Εκπροσώπηση για την επίλυση των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στα όργανα του Κράτους και στον κοινωνικό διάλογο, περιλαμβάνεται στις άμεσες επιδιώξεις του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε Θεσμοθετημένες Επιτροπές, οι οποίες λειτουργούν στις περιοχές του χώρου ευθύνης του, διαπραγματεύεται, επεξεργάζεται, αναλύει και υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις ειδικού, κλαδικού ή εθνικού αναπτυξιακού ενδιαφέροντος προς τα όργανα της Πολιτείας, με τα οποία ευρίσκεται σε συνεχή και ομαλή συνεργασία.

Επιπλέον, ο Σύνδεσμος, με εκπροσώπους του, συμμετέχει σε επιτροπές και φορείς σε όλη την Περιφέρεια της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω)

Α.      Φορείς

               Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ

         Ελληνική Παραγωγή

               Δ.Σ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

               Δ.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

               ΚΕΚ ΣΕΒ- ΙΒΕΠΕ

               Δ.Σ του ΒΙΟΠΑ ΓΛΑΥΚΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ

Β.      Επιτροπές

               Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ ΠΕΔΙΝ 2007-2013

               Επιτροπή Έρευνας, Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

               Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδος Ν 3299/04

               Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης

               Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος- Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

               Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια  επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας)

               Επιτροπή θεμάτων Υπουργείου Εργασίας (Αχαΐας, Αργολίδος, Κορινθίας, Ηλείας)

               Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Αχαΐας, Κορινθίας)

               ΟΑΕΔ - Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ν. 2643/98 (Αχαΐα – Κορινθία)

               Συμβουλευτική Επιτροπή ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Διοίκηση Πελοποννήσου, Ηπείρου, Τοπική Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Μεσσηνίας)

               Περιφερειακό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής &Τροφίμων

               Περιφερειακή Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Δυτικής Ελλάδος

               Επιτροπή Σύνδεσης της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης με την Απασχόληση Ν. Αχαΐας

               Επιτροπή Γνωμοδότησης για θέματα ΒΙΠΕ

               Διοικητική Επιτροπή ΙΚΑ (Πατρών, Αιγίου, Αμαλιάδος, Πύργου)

Γ.       Ιδρύματα

               Δ.Σ Κληροδοτήματος Γαλανόπουλου

               Δ.Σ Τριαντείου Σχολής

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search