«Ανάπτυξη Δικτύου Δομών Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Δράσης 1.4.1. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και της δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος (Κ.Ε.Τ.Α.)

(Aνενεργό)

Δράσεις της πράξεις στις  οποίες συμμετείχε:

-Ενημέρωση, πληροφόρηση και καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος  στις επιχειρήσεις  Δυτ. Ελλάδος

- Παρακολούθηση  της  ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της ίδιας περιφέρειας.

- Εξατομίκευση υποστήριξης από επιχειρηματικούς συμβούλους, μέσα σε κατάλληλα οργανωμένο πλαίσιο.

- Οργάνωσης της παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών.

- Διαμεσολάβησης και αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων που προσφέρονται από τη χρηματοπιστωτική αγορά.

- Υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού επιχειρήσεων.

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search