ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄: «Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διάρθρωσης Προσαρμογής μικρών- πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης»  της δράσης «Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων  εντός της οικονομικής κρίσης.» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

(Aνενεργό)

Δράσεις της πράξεις στις  οποίες συμμετείχε:

- Σύνταξη επικαιροποιημένου Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής  Προσαρμογής σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β΄

- Ομαδοποίηση των  εργαζομένων των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε προγράμματα  Κατάρτισης, σε αντικείμενα που θα προκύπτουν από το Επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής

- Υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως έχουν διαγνωστεί στο Κλαδικό Σχέδιο

-Υλοποίηση κατάρτισης από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως δικαιούχοι στην πρόσκληση Β’

- Εκπόνηση Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search