«Προώθηση και Διεθνοποίηση των Τοπικών Προϊόντων» - Αναπτυξιακή Σύμπραξη  για Δράσεις κατάρτισης και στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας  των τοπικών επιχειρήσεων της Αχαΐας (Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ) (2007-2013).

(Aνενεργό)

Δράσεις της πράξεις στις  οποίες συμμετείχε:

- Ενημέρωση πληροφόρησης των επιχειρήσεων της περιοχής αναφορικά με την ΑΥΙΜ

- Αναζήτηση και προσέγγιση των επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να προσλάβουν ωφελουμένους της Πράξης

-Πληροφόρηση των επιχειρήσεων για πολιτικές που σχετίζονται με την απασχόληση

- Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

- Πληροφόρηση των εργοδοτών για κίνητρα που προσφέρονται μέσω προγραμμάτων για την δημιουργία θέσεων εργασίας

-Παρουσίαση  καλών  πρακτικών επιχειρήσεων και εργοδοτών σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

- Διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων διαχείρισης  ανθρωπίνων πόρων, παροχή ειδικής συμβουλευτικής για την επιλογή, ενσωμάτωση των νεοπροσληφθέντων  ωφελούμενων στο εργασιακό περιβάλλον και την ανάπτυξή τους

- Υποστήριξη των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση συμμετοχής σε προγράμματα επιχειρησιακής ανάπτυξης και χρηματοδότησης

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search