«Τοπικό Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας του νομού Αχαΐας»  - Αναπτυξιακή  Σύμπραξη για την Ανάπτυξη της Απασχολησιμότητας Αχαΐας (Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ).

(Aνενεργό)

Δράσεις της πράξεις στις  οποίες συμμετείχε:

- Πληροφόρηση των επιχειρήσεων για πολιτικές που σχετίζονται με την απασχόληση

- Πληροφόρηση  και ενεργοποίηση των εργοδοτών για τα  κίνητρα που προσφέρονται μέσω προγραμμάτων για την δημιουργία θέσεων εργασίας

-Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης (Info Desk)

-Επιλογή Ωφελουμένων και Διάγνωση Αναγκών

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search