Ο  Σύνδεσμός μας  μαζί με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς από την Σκωτία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Σλοβενία   κ.α. συμμετέχει στην  υλοποίηση του προγράμματος  S.E.E.W.B.A.N (South Eastern Europe Women Business Angels Network  226/G/GRO/PPA/16/9234,  το οποίο χρηματοδοτείται από την  European Commission  DG GROWTH  και έχει ως στόχο την  δημιουργία ενός δικτύου γυναικείων επιχειρηματικών αγγέλων.

Πιο συγκεκριμένα έχει στόχο :
-  την έρευνα Πρωτογενής και Δευτερογενής για Γυναίκες Επιχειρηματικούς Αγγέλους
- την δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού  για Γυναίκες Επιχειρηματικούς Αγγέλους Αντικειμένου σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 
-  την εκπαίδευση σε φυσικό περιβάλλον 
-  την εκπαίδευση σε ηλεκτρονικό Περιβάλλον
- την  δημιουργία Δικτύου για Γυναίκες Επιχειρηματικούς Αγγέλους

 -  την  πληροφόρηση και ενεργοποίηση των ενδιαφερόμενων φορέων για το θεσμό των Γυναικών Επιχειρηματικών Αγγέλων
- την οργάνωση και  την λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης (Info Desk) για επενδύσεις μέσω Επιχειρηματικών Αγγέλων

 http://seewban.eu/

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search