YPOIK                     

ΥΠΟΙΚ: Αναστολή δόσεων δανείων με εγγύηση δημοσίου                                                                                               

 

 

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 19:25

Λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το σύνολο των επιχειρήσεων και των επαγγελματικών που αφορά η απόφαση ανέρχονται στους 17.800, ενώ το σύνολο των δανείων που δύνανται να ρυθμιστούν ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ περίπου. Εξ αυτών το εγγυημένο από το ελληνικό δημόσιο (κατά μέσο όρο ποσοστό 80%) με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2012, είναι 1,9 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες επιμερίζονται ως εξής:

ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ: 4700

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ: 8900

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: 1225

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΙΔΙΩΤ. ΕΠΙΧ.): 375

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 150

ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ: 2450

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ: 17800

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, έως το τέλος του χρόνου αυτές οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν μόνο τόκους αφού θα απαλλαχθούν από τη δόση του δανείου. Το «πάγωμα» των δόσεων αφορά την περίοδο 31/12/2013-31/12/2014 και οι επιχειρήσεις έχουν μόνη υποχρέωση να υποβάλουν αίτηση στις τράπεζες μέχρι τις 31/7/2014.


Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναφέρει:

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες:

Υπογράφηκε, σήμερα, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργική Απόφαση για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, κατόπιν θετικής εισήγησης της Υποεπιτροπής του Άρθρου 6 του Ν. 2322/1995 και ομόφωνης απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής του Άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αλλά και κατόπιν διαβούλευσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψιν οι διατάξεις του Ενωσιακ ού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.

Απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας, από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, είναι να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένοι από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευόμενοι το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υπ΍ χρεώσεις.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση καλύπτει την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους δανειολήπτες εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής δόσεων, επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της ήδη ανειλημμένης εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι μηδενικό.

Ειδικότερα και κωδικοποιημένα, σύμφωνα με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση:

* Παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρήσεις και όσους επαγγελματίες το επιθυμούν να τύχουν αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.

* Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.

* Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω αναστολής, βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.

Οι βασικές κατηγορίες

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ: 246.217.630

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΚΙΛΚΙΣ: 30.417.608

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ: 40.341.702

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: 97.465.148

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ: 195.661.755

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ: 88.104.351

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 11.061.017

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 100.387.793

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ: 67.447.456

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 31.613.113

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 29.449.151

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ: 184.779.382

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ: 443.764.598

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ: 312.018.658

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search