Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

στο Πανεπιστήμιο και στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Αναβάθμιση και Ανάδειξη του νέου ρόλου του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

ως Πυλώνα Καινοτομίας και Ανάπτυξης στην Περιφέρεια και στην Ελλάδα

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) και εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε αυτό, επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρήστος Βασιλάκος, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

 

στο Πανεπιστήμιο και στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

 

 

Αναβάθμιση και Ανάδειξη του νέου ρόλου του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

 

ως Πυλώνα Καινοτομίας και Ανάπτυξης στην Περιφέρεια και στην Ελλάδα

 

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) και εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε αυτό, επισκέφτηκε ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρήστος Βασιλάκος, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου.

 

Ο κ. Βασιλάκος προήδρευσε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΠΠ, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γεώργιο Παναγιωτάκη, τον Αντιπρόεδρο του ΕΠΠ, Καθηγητή κ. Γιάννη Ματσούκα και τα Μέλη, κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Αχαϊας, κ. Στέφανο Μίχο, εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ και κ. Ν. Κοτσώνη, Γενικό Διευθυντή Συνδέσμου Βιομηχάνων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν επίσης ο νέος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ, κ. Γιώργος Διδασκάλου και ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας κ. Μανώλης Αγγελάκας. Παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Γ. Στρατάκος, ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ κ. Χατζηνικολάου και ο Διευθυντής του ΕΠΠ κ. Γ. Μεντζελόπουλος. Παρίσταντο επίσης ο κ. Δ. Δουγένης, Μέλος του Συμβουλίου για την Έρευνα και την Καινοτομία στην ΠΔΕ, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας.

Ο κ. Βασιλάκος αναφέρθηκε στην ενίσχυση, την αναδιάρθρωση και τον αναβαθμισμένο ρόλο που θα έχει το ΕΠΠ στο νέο σχεδιασμό της ΓΓΕΤ για την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια, με κύριο στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη επιχειρήσεων έντασης γνώσης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Υπογράμμισε τη μεγάλη ευκαιρία που έχει η Ελλάδα και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τους κοινοτικούς πόρους ΕΣΠΑ και HORIZON που θα διατεθούν πρωτίστως για την Έρευνα και Τεχνολογία. Υπογράμμισε επίσης τις μεγάλες δυνατότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την καινοτομία που παράγεται στο Πανεπιστήμιο και τους Τεχνολογικούς φορείς της Περιφέρειας. Τόνισε ότι θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το ΕΠΠ και τους Τεχνολογικούς Φορείς της περιοχής, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της παραγόμενης τεχνολογίας.

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΕΠΠ και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής κ. Γ. Παναγιωτάκης, ευχαρίστησε το Γενικό Γραμματέα κ. Χ. Βασιλάκο για το ενδιαφέρον και την επίσκεψη και αναφέρθηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη της Τοπικής Κοινωνίας, που εκπροσωπούν το πλήρες φάσμα της Ακαδημαϊκής, Οικονομικής και Κοινωνικής ζωής της περιοχής. Επίσης τόνισε ότι το νέο Δ.Σ. του ΕΠΠ έχει όραμά του να αναδιαρθρώσει τη λειτουργία και το επιχειρησιακό του σχέδιο, για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας που παράγεται από το Πανεπιστήμιο, τις εταιρείες του Πάρκου και τα άλλα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της περιοχής.   

Ο κ. Ματσούκας αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για την περιοχή η δημιουργία της «Ειδικής Ζώνης Γνώσης, Καινοτομίας, Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης», με Πυλώνα το Πανεπιστήμιο και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Τόνισε την Γνώση, Καινοτομία και την Υψηλή Τεχνολογία που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο ΕΠΠ και στους τεχνολογικούς φορείς όπως το ΙΤΥΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων), το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής), το Coralliaκαι το Κέντρο Παιδείας και Επιστημών, που αποτελούν μια Θερμοκοιτίδα επώασης Υψηλής Τεχνολογίας.

Ο κ. Αγγελάκας αναφέρθηκε στη συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αναβάθμιση του ΕΠΠ και εξήρε την σημασία της συμμετοχής στο νέο ΔΣ, του Κράτους, της Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου και σημαντικών Παραγωγικών Φορέων. Ο νέος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Γιώργος Διδασκάλου, υποσχέθηκε την αμέριστη συμπαράστασή του στη νέα Διοίκηση του ΕΠΠ ώστε να επιτύχει στο έργο και τους στόχους της.

Ο κ. Μαρλαφέκας τόνισε τη σημασία της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους και υπογράμμισε τις μεγάλες δυνατότητες που θα έχουν οι επιχειρήσεις από την αξιοποίηση της καινοτομίας που παράγεται στην Περιφέρεια.

Ο κ. Κοτσώνης αναφέρθηκε στην συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας στο ΔΣ του ΕΠΠ, η οποία θα είναι ουσιαστική. Υπογράμμισε ότι ο ΣΒΠ θα προσφέρει την αμέριστη συμπαράστασή του και θα συμβάλλει στους στόχους του Επιστημονικού Πάρκου.

Ο κ. Μίχος αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή που θα έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΕΔΙΝ στους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΠ, και ιδιαίτερα στην ανάδειξη της Περιφέρειας σε Πόλο Καινοτομίας για την Ελλάδα.

Στη συνέχεια ο κ. Βασιλάκος ξεναγήθηκε απο τον Πρόεδρο, Πρύτανη κ. Γ. Παναγιωτάκη και τον Αντιπρόεδρο κ. Γ. Ματσούκα στις εταιρείες του ΕΠΠ, μεταξύ των οποίων οι Αlthom, Eldrug, Brite Solar, EASN, Advent, Irida Labs και το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ).

 

 

Ταυτότητα ΣΕΒΠΔΕ

Το 1918 με πρωτοβουλία Επιχειρήσεων - Βιομηχανιών της περιοχής του Ν. Αχαΐας, ιδρύεται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με έδρα την πόλη της Πάτρας και περιοχή ευθύνης του τις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Υπηρεσίες προς τα μέλη

Ο ΣΕΒΠΔΕ ενημερώνει και πληροφορεί για:
- Περιφερειακή Πολιτική, Εισοδηματική Πολιτική, Αναπτυξιακή Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική
- Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία, Υγιεινή & Ασφάλεια, Φορολογικά,
- Δημοσιονομικά, Επενδυτικά Θέματα
- Πολιτική εισαγωγών - εξαγωγών,
- Χρηματοπιστωτικά Θέματα
- Κρατικές Προμήθειες
- Ενέργεια

Βότση 2, Πάτρα Τ.Κ. 26221

Tηλ.: +30-2610-620815

e-mail: info@sevpde.gr

 

© 2016 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος. All Rights Reserved. Powered By Dynacomp S.A.

Search